est lit eng lat
Vallini logo
Usaldusväärne partner Baltikumis
Mõõteseadmed
Elektriseadmed
Ohutus
Suitsuandurid, gaasilekkeandurid
Optiline suitsuandur KD-134A
Kaitsekiivrid
Kukkumiskaitsevahendid
Klaasfiiberkiust redelid (dielektrilised)
Maandusseadmed
Dielektrilised kaitsevahendid
Indikaatorid
Rikkevooluindikaatorid
Pingealuste tööde (1000V) tööriistad
Liini- ja kaablitööde tarvikud
Installatsioon
Muud tooted

 

NEXA (Rootsi) suitsu- ja gaasilekke anduritest toome Eestisse turul arvestatava koha leidnud optilisi suitsuandureid KD-134A, juhtmeteta teleühendusega optilisi suitsuandureid SS-166x2+SB2008 ja gaasilekkeandureid G-3000.
NEXA uusi optilisi suitsuandureid KD-134A saab paigaldada ruumidesse, kus ümbritsev tempe-ratuur on -10°C ÷ 40°C. Andurid on eriti tundlikud miilava (hõõg) põlengu nähtamatule suit-sule.
NEXA teleühendusega suitsuandurid sobivad eriti keerukama ruumilahendusega kohtadesse, selleks juhtmeid vedamata (maksimaalne andurite arv 12). Juhtmevaba süsteemi kostamine ei vaja eriteadmisi.
NEXA gaasilekkeandureid G-3000. „tunnevad ära“ õhust raskema vedelgaasi (propaan, bu-taan) ja õhust kergema maagaasi (metaan) lekked.Ettevalmistamisel on vingugaasiandurite maaletoomine. NEXA kõik tooted vastavad Euroliidus kehtivatele standarditele ja omavad sellekohaseid sertifikaate.