WI322/25/E/VAL Maandusseade õhuliinile üle 1000V
est lit eng lat