est lit eng lat
Vallini logo
Usaldusväärne partner Baltikumis
Mõõteseadmed
Elektriseadmed
Ohutus
Suitsuandurid, gaasilekkeandurid
Kaitsekiivrid
Kukkumiskaitsevahendid
Klaasfiiberkiust redelid (dielektrilised)
Maandusseadmed
Maandusseadmed
Maandusseadmete tarvikud
Isoleerkepid
Dielektrilised kaitsevahendid
Indikaatorid
Rikkevooluindikaatorid
Pingealuste tööde (1000V) tööriistad
Liini- ja kaablitööde tarvikud
Installatsioon
Muud tooted
Maandusseadmed
WORK ITALIA (Itaalia) järjepidev tähelepanu tootearendusele ja kvaliteedile on võimaldanud tuua ka Eesti turule meie klientide soovile vastavaid maandusseadmeid praktiliselt mistahes tööde teostamiseks elektripaigaldistes.
Pakume WORK ITALIA kantavaid maanduseid õhuliindele ja alajaamadele (0,4 kV- 330 kV), kuni ja üle 1000V pingeindikaatoreid suure kasutusulatusega (näiteks pingeindikaator RMT1030 piirkonnaga 3-35 kV). Pingeall töödele on saadaval teisaldatavad läbipaistvad painduvad kaitsekatted ja õhukaabelliinide tarvis spetsiaalsed kantavad maandused.
WORK ITALIA tooted on testitud ja sertifitseeritud mainekates Euroopa kontrollorganites ning vastavad kehtivatele IEC ja EN standarditele. Uudisena jõuavad 2009 aastal Eestisse universaalaste liiniklemmidega maandusseadmed mida saab kasutada õhuliinidel, lattidel ja kuulpoldil läbimõõduga 30 mm.
 
 
 
AKTYWIZACJA (Poola) maandusseadmetest pakume meie klentidele alajaamades jada- ja paralleelvinnaklülite sulavkaitsmete klemmidele maandusnugasid väljuvate fiidrite maandamiseks. Saadaval on erineva konfiguratsiooniga maandusnoad OO, 1, 2 ja 3 gabariidile.
AKTYWIZACJA nägusa disainiga maandusnoad sobivad pea kõikidele Eestis kasutatavatele jada- ja paralleelvinnaklülitele.
AKTYWIZACJA tooted vastavad kehtivatele IEC ja EN standarditele