est lit eng lat
Vallini logo
Usaldusväärne partner Baltikumis
Mõõteseadmed
Elektriarvestid
Energia mõõtmine ja analüüs
Veemõõtjad (veearvestid)
Soojusarvestid
Ultraheli arvesti US BR 473
Ultraheli arvesti CF-UltraMaXX-V
CF Echo II
Gaasiarvestid
Kauglugemine
Mõõtemuundurid-Tillquist
Mõõtetrafod
Elektriseadmed
Ohutus
Installatsioon
Muud tooted
Soojusarvestid
Õiglane soojustarbimise kulude jaotamine, õhukonditsioneeride laialdasem kasutamine nii kontorites kui kodus, koostootmise areng tööstussektoris: soojuse mõõtmise vajadus aina kasvab. 

Itroni mõõtjad mitte ainult ei luba soojustarbimise täpset arveldamist, vaid ka kulude jaotamist võrgus olevate kõigi tarbijate vahel: korterelamute elanikud, poed ostukeskustes jne. Kauglugemise ja jälgimise süsteemid teevad samuti võimalikuks koguda informatsiooni mõõtjatelt hoonetes, majades või alajaamades.