est lit eng lat
Vallini logo
Usaldusväärne partner Baltikumis
Mõõteseadmed
Elektriarvestid
Energia mõõtmine ja analüüs
Veemõõtjad (veearvestid)
Soojusarvestid
Gaasiarvestid
Kauglugemine
Megacon andmeloger
M-Bus
AnyQuest
EverBlu
Cyble universaalsed moodulid
Veearvestite moodulid
Soojusarvestite moodulid
Gaasiarvestite moodulid
Mõõtemuundurid-Tillquist
Mõõtetrafod
Elektriseadmed
Ohutus
Installatsioon
Muud tooted

EFEKTIIVNE ENERGIA HALDUS

Kui soovid oma kulutused energiale kontrolli alla võtta ja jälgida oma tarbimist, siis pakume lihtsat ja universaalset kauglugemissüsteemi kõikide energialiikide jälgimiseks:
 
ELEKTER, VESI, SOOJUS, GAAS
 
Megacon andmelogerid on mõeldud kõikide arvestite lugemiseks, milledel on vähemalt impulssväljund.
 
• Loetud andmed saab edastada serverisse kasutades jadaliidest, PLC (A-band, C-band), TCP / IP, GPRS modemit või raadiosidet.
• Kõik andmed salvestatakse serverisse ning neid on võimalik jälgida üle interneti, kasutades selleks ainult oma interneti lehitsejat.
• Programm on laialdaste võimalustega: erinevad grupeeringud  arvestitele, ajaühikud 5minut kuni 1aasta, graafikutel saab ka rahalisi väärtusi kuvada. On võimalik võrrelda erinevate peridoodide tarbimisi ning tänu online jälgimissüsteemile saab ka koheselt reageerida kui tarbimisel tekib tavalisest suurem või väiksem väärtus.
• Andmeside ühenduse katkestuse korral ei kao andmed kuskile, andmelogerid salvestavad mitme kuu andmed mis on võimalik tagantjärgi kõik kätte saada.