est lit eng lat
Vallini logo
Usaldusväärne partner Baltikumis
Mõõteseadmed
Elektriarvestid
Energia mõõtmine ja analüüs
Veemõõtjad (veearvestid)
Soojusarvestid
Gaasiarvestid
Kauglugemine
Megacon andmeloger
M-Bus
AnyQuest
EverBlu
Cyble universaalsed moodulid
Veearvestite moodulid
Soojusarvestite moodulid
Gaasiarvestite moodulid
Mõõtemuundurid-Tillquist
Mõõtetrafod
Elektriseadmed
Ohutus
Installatsioon
Muud tooted

Itron EverBlu kauglugemisvõrk

EverBlu statsionaarne kauglugemissüsteem on võrgu-tüüpi (mesh) lahendus, kus süsteemi komponendid suhtlevad teineteisega raadioühenduse teel. Süsteem on astmeline - arvestid saadavad info kollekoritesse, kollektorid omakorda Acess Pointidesse, mis omakorda saadavad info FTP serverisse. EverBlu süsteemiga on võimalik ühendada enamiku Itron-i vee-, gaasi-, soojus- ja elektriarvesteid. Süsteem on sobilik nii linna- kui asulatingimustesse.

Süsteemi komponendid:

  • EverBlu raadiomoodulid: Itron-i arvestitele on võimalik paigaldada raadiomoodulid, mis edastavad arvestitelt saadud andmed EverBlu süsteemi.
  • EverBlu kollektorid: seadmed, mis raadioühenduse abil koguvad andmeid ümbritsevatelt arvestitelt, salvestavad neid ning edastavad Access Point-i. Juhul kui kollektor ei saa Access Point-iga otseühendust, luuakse kaudne ühendus läbi teise kollektori.
  • EverBlu Access Point: keskne seade, mis kogub ümbritsevatelt kollektoritelt saadud andmed ning GPRS ühenduse abil edastab need FTP serverisse.
  • FTP server: kogub Acess Point-idelt saadud andmed ning vajadusel edastab need EverBlu tarkvarale töötlemiseks.
  • EverBlu tarkvara: tarkvara, mis võimaldab andmete kogumist ning põhjalikku analüüsi, samuti võib töödeldud andmed saata edasi kliendihaldus/arveldustarkvarale.

TOOTELEHT - EverBlu Cyble Enhanced pb.pdf

 EverBlu raadiomooduleid on võimalik lugeda ka AnyQuest käsiterminalidega, mis hõlbsustab üleminekut mobiilselt süsteemilt statsionaarsele võrgule.