est lit eng lat
Vallini logo
Usaldusväärne partner Baltikumis
Mõõteseadmed
Elektriarvestid
Energia mõõtmine ja analüüs
Veemõõtjad (veearvestid)
Soojusarvestid
Gaasiarvestid
Gaasiarvestid
Tarvikud
Kauglugemine
Mõõtemuundurid-Tillquist
Mõõtetrafod
Elektriseadmed
Ohutus
Installatsioon
Muud tooted
GaasiarvestidGaas kui tuleviku energiaressurss, kuna ta on nii majanduslikult säästlik kui ka puhas. Globaalses gaasi tarbimises on näha kasvu tänu suurtele investeeringutele ja gaasi ülekande -ning jaotusvõrgu laienemisele. Gaasi tootjad ja jaotajad nõuavad akuraatseid mõõtesüsteeme arveldamises klientidega, kahjustamata maksimaalset ohutust ülekannete puhul.
Itroni vastus eelnevale on ennast tõestanud mõõtmistehnoloogia, mis on disainitud vastamaks kõikide era -ja tööstusklientide nõudmistele. Itroni tooteportfell hõlmab gaasiregulaatoreid, -korrektoreid ja -jaamu kõikidele tarbijatele ning raadio sagedust kasutavaid kauglugemissüsteeme, ja ettemaksu süsteeme lihtsamaks ja paremaks suhtlemiseks klientidega.
Kõik Itroni arvestid vastavad või ületavad erinevaid rahvusvahelisi ja regionaalseid ohutustehnilisi standardeid nii palju kui on praktiliselt rakendatav ning arvestid on ühildatavad enamike lugemis -ja arveldussüsteemidega.